0969.969.239

khoan-rut-loi-be-tong-gia-re

Khoan rút lõi bê tông tại Bình Dương