0969.969.239

khoan-rut-loi-be-tong

Khoan rút lõi bê tông tại Bình Dương